Okénko do školy 02/2016

Hned po vánočních prázdninách za mladšími školáky přišli předškoláci z mateřské školy, aby se zúčastnili hodiny českého jazyka. Byla to „generálka“ před zápisem. Zahájili jsme výuku plavání ve žďárském bazénu. Mladší žáci a děti mateřské školy společně shlédli v rámci DDP pohádku „Tři veselá prasátka“, která se nám moc líbila. Byla opravdu veselá, plná překvapení a písniček, podněcovala dětskou fantazii. Písničky si děti notovaly ještě cestou domů. Opět po roce jsme si do školy pozvali loutkové divadlo „Šikulka“ s pohádkami „Matýsek a písmenka“, „O líné Grétce“ a „Prasátko a kouzelné slovíčko“. Na pohádky se přišly podívat i děti z MŠ. Z každé z nich pro nás vyplynulo nějaké moudré poučení. Během ledna jsme uzavřeli sbírku pro Fond Sidus, z.,ú.. Celkem jsme vybrali 574,-Kč. Touto částkou přispějeme na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Jsme rádi, že i my můžeme přispět těm, kteří naši pomoc potřebují. Koncem měsíce proběhl zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání. Přijato bylo celkem deset dětí. Zápisu se účastnili starší školáci, kteří se snažili vyplnit čas svým malým kamarádům před tak významnou zkouškou, na kterou se všechny děti výborně připravily, což je jistě zásluhou nejen rodičů, ale i paní učitelek. Poslední den prvního pololetí jsme hodnotili chování a prospěch. Každý z žáků se spolu se svými třídními učitelkami zamyslel nad úspěchy či neúspěchy své školní práce. Do druhého pololetí školního roku jsme si popřáli mnoho úspěchů a pracovního elánu. kolektiv MŠ a ZŠ Světnov

Obec Světnov

Copyright 2011 Vítejte na stránkách obce Světnov - Okénko do školy 02/2016.
Free Joomla Theme by Hostgator