Zápis dětí do školy

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Světnov se uskuteční 11. dubna 2017 od 14.00 – 16.00 hod. v budově školy.

K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Okénko do školy březen 2017

Jedno úterní dopoledne proběhlo v naší škole autorské čtení se spisovatelkou Michaelou Fišerovou. Paní spisovatelka za námi přijela z Prahy a přivezla sebou knihy, které nám představila. Pro nejmenší školáky to byla kniha „ A-Ž půjdeš do školy“ určené pro děvčátka „ Pro holky, co se neztratí „ a pro kluky „Pro kluky, co se neztratí“, v nichž přibližuje malým školákům nový svět školního prostředí. Paní spisovatelka nám přečetla o písmenku W jako WC a my jsme se dozvěděli, co tato zkratka znamená a jak vznikla. Starším dětem představila knihu „Náš dvůr má tajemství“, ve které se skrývá nejen dobrodružství a tajemná záhada, ale i přátelství mezi Ondrou a Johankou. V této chvíli dostal slovo pan Miroslav Reil, herec a moderátor divadla Semafor, který nám velmi poutavě přečetl úryvek z knihy a výborně dokázal napodobit promluvy jednotlivých postav. Jeden vedle druhého jsme poslouchali se zatajeným dechem. Předčítání pana Reila nás vtáhlo do děje knihy a my se s jejími hrdiny ocitli v temném sklepě starého domu… Závěrem besedy došlo i na dotazy. Dozvěděli jsme se, jak dlouho trvá autorce napsání knihy, kde bere náměty, co ji přivádí k psaní knih pro děti a také to, že podle knihy „Náš dvůr má tajemství“ připravuje scénář pro Českou televizi. Paní spisovatelka nám do zakoupených knih napsala krásné věnování. My jsme jí za velmi příjemnou chvilku s jejími knihami poděkovali s přáním, abychom si co nejdříve mohli přečíst novou knížku.

Okénko do školy 03/2016

Žáci školy v průběhu měsíce pokračovali v kurzu plavání, navštívili hudebně výchovný pořad J. Uhlíře . Do školy jsme pozvali pana Jiřího Hrubce a jeho DŘEVĚNÉ DIVADLO. Zahrál nám pohádku „Aladinova lampa“. Obdivovali jsme, jak v jedné osobě dokázal vodit loutky, měnit hlasy, pouštět hudbu a různé efekty, měnit kulisy. Byl to přímo koncert. Po skončení představení jsme si mohli loutky osahat, zeptat se na spoustu věcí, které nás zajímali (nebylo jich málo). Pan Hrubec trpělivě odpovídal, prozradil a předvedl některé efekty. Pohádka i povídání se líbilo nejen nám ale i dětem z mateřinky. Únor je měsíc karnevalů. Ani my jsme nezůstali pozadu. Karnevalový den proběhl ve školce a v neděli potom i v kulturním domě. Tam si děti ze školky a mladší děti ze školy opravdu zařádily a zasoutěžily. Karneval pro ně připravili světnovští hasiči. O zábavu se postaraly paní učitelky ze školy. K dobré zábavě přispěla i Žďárská dvojka, která celé odpoledne vyhrávala k tanci i poslechu. Od začátku února pracuje na škole kroužek výuky hry na flétnu, do kterého se přihlásilo osm dětí. Na konci měsíce jsme uskutečnili recitační soutěž. Žáci se měli naučit básničku, kterou si sami vybrali. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V I. kategorii (1. a 2. roč.) se umístili na 1. místě Martin a Matěj, na 2. místě Anička a David, na 3. místě Anežka a Nela. Ve II. kategorii (3., 4. a 5. roč.) se umístili na 1. místě Veronika R., na 2. místě Natálie a na 3. místě Filip. Všechny děti se velmi dobře připravily. Za svůj výkon byly pochváleny. Našlo se ale i pár jedinců, kteří svůj úkol nesplnili, což určitě napraví příště. kolektiv MŠ a ZŠ

Okénko do školy 02/2016

Hned po vánočních prázdninách za mladšími školáky přišli předškoláci z mateřské školy, aby se zúčastnili hodiny českého jazyka. Byla to „generálka“ před zápisem. Zahájili jsme výuku plavání ve žďárském bazénu. Mladší žáci a děti mateřské školy společně shlédli v rámci DDP pohádku „Tři veselá prasátka“, která se nám moc líbila. Byla opravdu veselá, plná překvapení a písniček, podněcovala dětskou fantazii. Písničky si děti notovaly ještě cestou domů. Opět po roce jsme si do školy pozvali loutkové divadlo „Šikulka“ s pohádkami „Matýsek a písmenka“, „O líné Grétce“ a „Prasátko a kouzelné slovíčko“. Na pohádky se přišly podívat i děti z MŠ. Z každé z nich pro nás vyplynulo nějaké moudré poučení. Během ledna jsme uzavřeli sbírku pro Fond Sidus, z.,ú.. Celkem jsme vybrali 574,-Kč. Touto částkou přispějeme na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Jsme rádi, že i my můžeme přispět těm, kteří naši pomoc potřebují. Koncem měsíce proběhl zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání. Přijato bylo celkem deset dětí. Zápisu se účastnili starší školáci, kteří se snažili vyplnit čas svým malým kamarádům před tak významnou zkouškou, na kterou se všechny děti výborně připravily, což je jistě zásluhou nejen rodičů, ale i paní učitelek. Poslední den prvního pololetí jsme hodnotili chování a prospěch. Každý z žáků se spolu se svými třídními učitelkami zamyslel nad úspěchy či neúspěchy své školní práce. Do druhého pololetí školního roku jsme si popřáli mnoho úspěchů a pracovního elánu. kolektiv MŠ a ZŠ Světnov

Obec Světnov

Copyright 2011 Vítejte na stránkách obce Světnov - Škola.
Free Joomla Theme by Hostgator