Pozvánka zasedání obce 15.12.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná 15.12. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obce OÚ

Program: ZDE

Pozvánka

Pozvánka na 26. zasedání svazku obcí STRŽ, které se koná dne 11.12.2014 od 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Světnov.

Pozvánka ZDE

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva se koná dne 24.11.2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Pozvánka - setkání

Agentura Hora a obec Světnov pořádají, dne 9.listopadu 2014, v KD Světnov, již třetí ,,Setkání harmonikářů", od 14.00hod, o občerstvení je postaráno, hlasivky a dobrou náladu si vezměte sebou, srdečně zvou pořadatelé.

Volby v naší obci

Nově zvolenými zastupiteli v naší obci, dle voleb ve dnech 10.-11.10.2014, se stali tito spoluobčané: Pavel Štefan, Otakar Beran, Martin Dvořák, Zdeňka Zichová, Lenka Chybová, David Sáblík, František Mička, Tomáš Skryja, Milan Nedělka.

Touto cestou bych chtěl za všechny nově zvolené zastupitele, Vám všem, kteří jste přišli k volbám a v naší obci to bylo celkem 72,5%, což je jedna z nejvyšších účastí v této obci, poděkovat za podporu, které jste naší straně číslo 3, v těchto volbách dali a tím nám nově zvoleným členům ZO, dali důvěru nadále pokračovat v námi rozpracovaných akcích, které jsme prezentovali předvolebním letákem a děkuji také i za sebe, za tak velkou podporu v těchto volbách - Pavel Štefan - starosta obce.

V prvním kolesenátních voleb postoupila Ing..Dagmar Zvěřinová do kola druhého, kde v naší obci obdržela 91 platných hlasů, v druhém kole obdržela 48 hlasů a také v naší obci zvítězila, ale v okrese Žďár nad Sázavou prohrála s Ing.Františkem Bradáčem, který v naší obci získal 24 hlasů.

Pozvánka

Pozvánka na ustavujícíc zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 7.11. 2014 v 17:00 hod. ve velké zasedací místnosti OÚ - sále KD.

Pozvánka

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 6.10. 2014 od 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Číst dál...

Pozvánka

AC Světnov pořádá na fotbalovém hřišti ve Světnově, již 17.ročník Pouťového turnaje v malé kopané, a to v neděli 28.září od 13.00hodin. Všichni jste zváni na příjemné odpoledne s občerstvením.

Mše Svatá bude sloužena v neděli 28. září 2014, od 14.15hod, na návsi U křížku. Setkání účastníků bude u kaple Sv. Václava ve 14.00hod, kteří půjdou průvodem na náves od kaple. V případě špatného počasí se mše Svatá, bude konat v kulturním domě Světnov.

Rekapitulace

Dovolte mi v krátkosti shrnout mé osmileté působení v čele naší obce, včetně velmi dobře pracujícího zastupitelstva, výčtem zrealizovaných projektů, na které byla získána dotace: postupné opravy a rekonstrukce kulturního domu, včetně suterénu a obecního úřadu, rozložené do etap a nyní celkové zateplení OÚ a KD, včetně výměny oken, nákup kontejnerů na separaci odpadů, nákup zařízení na měření rychlosti projíždějících aut za účelem snížení rychlosti projíždějících aut a zvýšení bezpečnosti chodců, výměna oken a zateplení budovy MŠ Světnov, instalace bezpečnostního zařízení do školy, rekonstrukce místní komunikace stržené živelní pohromou, rekonstrukce vodovodního řadu p.č. 454 a 455, oprava základní školy Světnov, nové vytápění a výměna oken, zalesnění pozemků p.č 835 v k.ú. Škrdlovice a p.č. 875 v k.ú. Světnov, zřízení Czech point na OÚ, rekonstrukce vodovodního řadu p.č. 13/2, rekonstrukce soc. zařízení a dovybavení kuchyně MŠ Světnov, oprava kaple Sv. Václava, pořízení územní plánu obce Světnov, knihu Dějiny Světnova a jejich domů, odhalení pamětní desky významnému rodákovi - Paeonovi, nový historický hasičský prapor, rekonstrukci vodovodního řadu - přivaděče do obce, stavbu komplexního protipovodňového opatření.

Číst dál...

Obec Světnov

Copyright 2011 Vítejte na stránkách obce Světnov - Zájmová sdružení.
Free Joomla Theme by Hostgator