Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17.5.2016

Pozvánka na zasedání zastuitelstva obce, které se koná dne 17.5. 2016 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OǓ

POZVÁNKA

Pozvánka na 18.4.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 18.4.2016 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Program

Pozvánka na 31. zasedání svazku obcí STRŽ

Pozvánka na 31. zasedání svazku obcí STRŽ, která se koná dne 31.3.2016 v 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Škrdlovice

PROGRAM

Skotské tance

Zveme Vás na SKOTSKÉ TANCE pro dospělé. Další setkání je 18.3. v 18.00 hodin v kulturním domě Světnov. Následující setkání pak budou každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci.

Vyhláška o zápisu dětí MŠ

VYHLÁŠKA O ZÁPISU DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016 - 2017 Základní škola a Mateřská škola Světnov, příspěvková organizace vydává v souladu s §36 odst. 4 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) tuto vyhlášku. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Světnov se uskuteční 20. dubna 2016 od 14.00 – 16.00 hod. v budově mateřské školy K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, která obsahuje vyjádření pediatra a potvrzení o povinném očkování. O přijetí dětí zapsaných do mateřské školy rozhodne ředitelka školy. Vyhláška byla schválena pedagogickou radou dne 25.ledna 2016 Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.února 2016.

Přání

Přejeme krásné jarní svátky, ať je pěkný každý den,

který jen s úsměvem na tváři prožijem.

Dostatek sluníčka a teplého povětří a co dál?

Dál hlavně zdraví, to by si každý moc přál.

Voňavé a teplé jaro, přeje zastupitelstvo obce Světnov.

Pozvánka 21.3.2016

Pozvánka na zasedání zastuitelstva obce, které se koná dne 21.3. 2016 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OǓ

POZVÁNKA

Zveme Vás na SKOTSKÉ TANCE pro dospělé.

Zveme Vás na SKOTSKÉ TANCE pro dospělé. 
Místo konání: kulturní dům Světnov
Čas: 18.00
Termíny do konce školního roku:
18.3.
8.4. a 22.4.
13.5. a 27.5.
10.6. a 24.6.
Zahájíme opět po prázdninách: 9.9. 

Pozvánka divadlo

Obec Světnov

Copyright 2011 Vítejte na stránkách obce Světnov - Zájmová sdružení.
Free Joomla Theme by Hostgator