Svazek obcí STRŽ

upozorňuje občany na nutnost se připojit na novou splaškovou kanalizaci !  Čtěte dále...

  • z důvodu oprav komunikací v obou obcích, kde poškození nové komunikace při připojování, bude hrazeno vlastníkem nemovitosti se připojující
  • aby toto připojení občané a firmy provedli do ukončení těchto
    prácí na komunikacích
  • provedení tohoto připojení také tam, kde je to občanům umožněno, dle zákona 274/2001 Sb., § 3, odstavec 8 o vodovodech a kanalizacích, v platném znění a kde je to technicky možné
  • upozorňuje občany na odstranění překážek a odložených věcí, okolo komunikací a na veřejných prostranstvích, z důvodu pohybu těžké a velké techniky na opravu komunikací
  • informuje o možnosti majitelů nemovitostí na úpravu vjezdu asfaltobetonem, v ceně 300,-Kč/m2 na Vámi předem upravený povrch, kde úhrada se provede na místním OÚ
  • upozorňuje občany na ukončení vypouštění odpadních vod, do vod povrchových,  ke dni 31.12.2013, kde od 1.1.2014, nebude možné vypouštět vody odpadní, do stávající jednotné kanalizace, která bude výhradně kanalizací povrchovou (dešťovou)
  • informuje občany a majitele nemovitostí, kteří nebudou po tomto datu připojeni na splaškovou kanalizaci a nebudou mít uzavřenou smlouvu na odvádění odpadních vod s firmou Velké Dářko s.r.o. , budou povinni dokládat Obecnímu úřadům obou obcí, jak likvidují odpadní vody z jejich nemovitosti, podkladem bude množství odebrané vody dle vodoměru, nebo uzavřené smlouvy o paušálním poplatku

Děkujeme všem občanům za trpělivost a vstřícnost, při opravách našich komunikací. Za Svazek obcí STRŽ - Pavel Štefan - předseda svazku.

Obec Světnov

Copyright 2011 Vítejte na stránkách obce Světnov - Svazek obcí STRŽ .
Free Joomla Theme by Hostgator