POZVÁNKA na ZO 22.7.2013

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce,které se koná dne 22.7.2013 od 18.00hod. v zasedací místnosti OÚ.

PROGRAM:

1) Zahájení, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Schváleni programu jednání
3) Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne  24.6.2013
4) Zpráva finančního výboru za pololetí r.2013
5) Smlouvy na energie s fi. Energie po kontrolou
6) Výstavba poldrů v obci
7) Zpráva ze svazku obcí STRŽ
8) Žádosti občanů
9)  Různé  
10)  Zpráva z činnosti OÚ  
11)  Schválení usnesení   
12)  Závěr

Obec Světnov

Copyright 2011 Vítejte na stránkách obce Světnov - POZVÁNKA na ZO 22.7.2013.
Free Joomla Theme by Hostgator