Odhalení pamětní desky významnému rodákovi Prokopu Paeoniovi Světnovskému

V letošním roce 2013, je to čtyři sta let od úmrtí našeho významného rodáka. Dovolte mi přiblížit význam tohoto člověka Prokopa Paeoniuse, který se narodil jako Prokop Pivoňka roku 1581 ve Světnově na gruntu čp. 44, jenž v té době patřil rodu Pivoňků. Základní školní vzdělání dostal v Chrudimi,dále navštěvoval školy v Praze na Malé Straně a v Rakovníku, odtamtud přešel do Kutné Hory, kde byl tehdy rektorem školy mistr Campanus Vodňanský. Získal si natolik jeho oblibu, že když byl Campanus v roce 1603 povolán do Prahy za profesora, vzal s sebou Prokopa jako svého pomocníka.

V dějinách pražské univerzity nelze přehlédnout dobu vlády Rudolfa II., jenž ze svého sídelního města vytvořil metropoli kulturní, kde se vedle dvorského centra (s učenci Johannem Keplerem nebo Tychonem de Brahe) rozvíjela vzdělanost univerzitní. A právě za vlády tohoto panovníka přichází do Prahy vyučovat na Karlovu univerzitu i náš světnovský rodák, který zde pokračoval úspěšně ve studiu. Své předchozí příjmení Pivoňka latinizoval, jak bylo tehdy mezi humanisty v módě, na latinské příjmení Paeonius („Paeonia“ znamená latinsky Pivoňka, také to znamená „zdraví přinášející“ nebo „lékařský“), které někdy doplňoval přídomkem Světnovský. Roku 1605 Prokop získal titul bakaláře. Byl v té době rektorem školy u sv. Vojtěcha v Praze. V letech 1606 až 1607 řídil školu v Německém Brodě. Roku 1606 byl zároveň prohlášen mistrem a v roce 1607 byl přijat do Karlovy koleje a stal se profesorem pro obor přírodních věd. Po poradě profesorů v roce 1610 začal Prokop s dalšími dvěma profesory přednášet na obnovené lékařské fakultě základy medicíny a nauky o lidském těle. Zastával také funkci univerzitního kvestora (spravoval hospodářství univerzity) a byl rovněž proboštem Karlovy koleje. Prokop Paeonius patřil mezi nejmladší členy profesorského sboru Karlovy univerzity, profesorem se stal ve svých dvaceti šesti letech. V roce 1613 řádil v Praze mor. Pod dojmem této nemoci napsal Prokop svoje poslední dílo „Lékařství v čas rány morové, duši i tělu užitečné“. Kniha vyšla až po jeho smrti. Dne 30. října 1613 Prokop sám morem onemocněl, zemřel ve svých necelých třiatřiceti letech dne 3. listopadu 1613, pohřben byl následujícího dne. Svoje peníze, nábytek a knihy odkázal svým přátelům. Prokop Paeonius byl také autorem řady sbírek latinských básní, dále latinského pojednání o anatomii hrudníku, českého překladu pojednání Traktátu o vznešenosti a vyvýšenosti člověka a hlavně již výše zmíněného českého díla o moru. Zde se zabývá otázkou, zda je správné utíkat před morem z města jím postiženého. Obecně se propagoval názor „uteč rychle, jdi co nejdál a vracej se co nejpozději“. Naproti tomu Prokop varoval před panikou, která sama ohrožuje zdraví a život (davy lidí prchající z města do města roznášejí mor rychlostí plamene), doporučoval zůstat ve městě a varoval před útěkem. Ve své době ještě neměl možnost odůvodnit svůj postoj epidemiologicky ani psychologicky, argumentoval nábožensky, že je hříchem bránit se nemoci, která je projevem vůle boží a trestem za hříchy. Člověk se má obrátit sám k sobě, do svého nitra, a tím čelit úzkosti před masovou katastrofou. Moroví lékaři nosili dlouhé černé kožené kabáty, rukavice a kukly podobné ptačím hlavám s mohutným zobanem. V tomto plátěném zobáku byla napěchována rozmanitá směs koření – hřebíček, rozmarýn, majoránka, meduňka a další – které měly zabránit vniknutí infekce do těla. Na očích nosili brýle, které měly zasklené průzory a sloužily k zamezení kontaktu rohovky s morovým povětřím. Takto oděn, byl i náš první známý učenec ze Světnova Prokop Paeonius Světnovský. Podle tohoto našeho rodáka máme, rozdělen znak naší obce na tři díly, tak jak to bylo vyobrazeno na jeho podobizně, s jeho znakem v pozadí. Pamětní deska, která byla vyrobena v nedaleké zinkové slévárně, v Hamrech nad Sázavou, pod dohledem a rukama pana Ing. Karla Dítěte, je vyrobena z několika kovů technologií leptání.

Obec Světnov

Copyright 2011 Vítejte na stránkách obce Světnov - Odhalení pamětní desky významnému rodákovi Prokopu Paeoniovi Světnovskému.
Free Joomla Theme by Hostgator