Okénko do školy 11/2015

Okénko do školy Říjen jsme zahájili na dopravním hřišti. Seznamovali jsme se s dopravními značkami a předpisy, vyzkoušeli jsme si chůzi i jízdu „v provozu“, učili jsme se pozornosti a ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu. Dohlíželi na nás pomocníci policie, kteří svou přítomností přispěli k bezproblémovému průběhu výcviku. Poděkování patří i p.Pálkové.

15. října jsme ve žďárském divadle zhlédli divadelní představení „Zvědavé slůně aneb proč mají sloni dlouhé choboty“. Pohádka byla velmi hezká a zaujala děti z mateřské školy i mladší školáky. Během měsíce se dvakrát předškoláci zúčastnili výuky ve škole. Pracovali s námi v hodině českého jazyka a matematiky. V tvořivé dílně „Ježek“, kterou organizovala mateřská škola , rodiče se svými dětmi vyrobili spoustu krásných výrobků, které jsme mohli obdivovat na výstavce. V základní škole probíhala soutěž měsíce na téma „SRDCE“. Soutěže se zúčastnili: Anička, Anežka, Nela, David, Martin, Matěj - 1.ročník, Adam, Hana, Lucie  - 2.ročník, Matyáš, Viktorka - 3.ročník, David, Filip, Ondra,Veronika - 4.ročník, Anička, Natálie, Tomáš, Veronika - 5.ročník. Oceňujeme vlastní práce dětí. Vážíme si pomoci rodičů, kteří se do výroby srdce pustili spolu se svými dětmi. Výrobky byly zpracovány různými technikami a poslouží nám jako předloha k výrobě společného srdce do soutěže. Děti byly za svou práci odměněny pochvalou a malým dárkem. Koncem října žáci 3., 4. a 5.ročníku si v rámci anglického jazyka připravili oslavu Halloweenu. V pracovních činnostech si vyrobili lucerny, vyzdobili třídu dýněmi, netopýry, pavouky a duchy. Při soutěžích a hrách si procvičili slovní zásobu. Za výsledky svého snažení dostali sladkou odměnu. Na závěr jsme si vyzkoušeli oblíbenou disciplínu – lovení jablek ústy bez pomoci rukou. Halloweenské dopoledne jsme si velmi příjemně užili. kolektiv MŠ a ZŠ

Obec Světnov

Copyright 2011 Vítejte na stránkách obce Světnov - Okénko do školy 11/2015.
Free Joomla Theme by Hostgator