SDH Světnov informuje - září 2014

Koncem prázdnin, se v Přbyslavi představila nová i starší hasičská technika SDH i HZS naší republiky, na Pyrocaru 2014, ve dnech 29. - 30.srpna 2014, kde jsme se byli podívat s našimi staršími i mladými hasiči. V půlce září jsme se zúčastnily memoriálu Jana Dřínka a čestného velitele Karla Herolda, kde jsme skončili uprostřed startovního pole z 25družstev mužů. Týden na to, se uskutečnil v zámku Žďáru n.S. - Faraonský běh do schodů na Zelenou horu, kam jsme s našimi mladými hasiči také zavítali. A nyní se již začínáme připravovat s dětmi a dorostem, na podzimní kolo hry Plamen, které proběhne v Újezdě, dne 18.října 2014, děti od 8.00hod a dorost od 13.00hod. P.Štefan - velitel

SDH Světnov informuje - srpen 2014

Začátkem měsíce srpna postihla naši obec povodeň, kde naši dobrovolní hasiči prováděli monitoring a byli povoláni na výjezd do obce Herálec, kde pomáhali kolegům ze zmíněné obce. Již nyní vyhlížíme konec prázdnin, kde se v Přbyslavi představí nová i starší hasičská technika SDH naší republiky, na Pyrocaru 2014, ve dnech 29. - 30.srpna 2014, kam se určitě pojedeme podívat. Od půlky září se opět začneme připravovat s dětmi na podzimní kolo hry Plamen a koncem září opět připravíme tradiční pouťovou zábavu - 27.9.2014. P.Štefan - velitel

SDH informuje - květen

Koncem května jsme se zúčastnili soutěže Plamen, v kategorii mladších a starších dětí v Hamrech nad Sázavou. Oběma družstvům se dařilo se střídavými úspěchy, ale obě družstva v celkovém pořadí poskočili dopředu a to starší děti o čtyři místa a mladší o jedno místo. Přesto skončili v poli poražených, protože se výsledky sčítají s podzimním kolem, kde se ani jednomu družstvu nedařilo prodrat se do první poloviny startovního pole. Po návratu z této soutěže, jsme s dětmi opékali buřty, před zahájením kácení máje, ke kterému nám zahrála reprodukovaná hudba, ale kdo se zúčastnil, tak odcházel spokojen. V polovině června jsme se zúčastnili další soutěže a to Srandamače, taktéž v Hamrech n.S., je to noční soutěž, kde se přespává do druhého dne v místě soutěže, což je pro děti zpestření po této soutěži a kterého jsme se také zúčastnili. Dětem přejeme krásné prázdniny a po nich nás čeká opět nácvik na podzimní kolo hry Plamen. Velitel P.Štefan

SDH Světnov informuje 03

Na začátku měsíce dubna jsme se zúčastnili školení velitelů sborů a družstev, dne 4.4.2014 od 8.00hod na HZS, setkání seniorů sborů proběhlo dne 13.4.2014 od 14.00hod v Jamách, v prostorách zrekonstruované hasičské zbrojnice, dále pak, po svátcích velikonočních, začneme se cvičením dětí, dorostu, mužů a žen, kde soutěže budou následovat a to takto: soutěž mužů a žen - Hamry n.S. - 10.5.2014 od 13.00hod, dorost - soutěž 17.5.2014 od 8.00hod ve Velkém Meziříčí a děti 31.5.2014 od 8.00hod v Hamrech n.S. Toto je stručný souhrn připravovaných akcí a samozřejmě nesmíme zapomenout na pálení čarodejnic a stavění máje 30. dubna, v odpoledních hodinách, kde ještě sbor provede před těmito akcemi a to v neděli 27.4. od 9.00hod, sběr železného šrotu po obci, za jeho připravení před své pozemky, předem děkujeme, je to od Vás příspěvek, na činnost našeho sboru. velitel P.Štefan

SDH Světnov informuje 2/2014

Letošní zima nám neumožnila uspořádat lyžařské závody, ale masopustní rej masek nám to nenarušilo,  kde si po celé obci mohl s námi každý, kdo otevřel své obydlí, zatancovat, pobavit se, připít na tak zvláštní zimu, ale hlavně na zdraví a už se průvod odebíral k dalšímu stavení, kde ochutnal něco dobrého na zub a tak to probíhalo po celé obci a večer při posezení s harmonikou, si s námi mohl každý zazpívat i zatančit.

Číst dál...

SDH Světnov informuje - leden

SDH Světnov informuje
Při stále teplém počasí a nedostatku sněhu se nám stále nepodařilo uspořádat lyžařské závody, již jsem uvažovali i o bruslařských závodech, ale ani tomuto sportovnímu odvětví nepřeje počasí a tak jsme se jako každý rok sešli na velmi oblíbeném Hasičském plese s nočním překvapením v podání tanečního seskupení, které nám předvedlo orientální a country tanec. Ples se nám velmi vydařil a podle těch, kteří se svými ratolestmi přišli i druhý den, na taktéž již tradiční dětský karneval, tak to byl velmi povedený ples a ve stejném duchu se nesl i tento karneval, z kterého si odnesl každý zúčastněný, chodící do školky nebo školy, něco dobrého na zub.

SDH Světnov informuje - prosinec

Konec roku je ve znamení Valných hromad sborů a při této příležitosti se sešel i náš sbor, dne 27.prosince 2013, aby zhodnotil rok uplynulý a připravil si plán, do tohoto roku. Tato Valná hromada se uskutečnila u příležitosti 120. výročí založení našeho sboru, oslavy proběhly koncem června 2013, kde byly předány různá ocenění od nejmladších členů po ty nejstarší a na této schůzi byla předána věrnostní vyznamenání - medaile za věrnost. Na žádost okrsku Žďár nad Sázavou, jsem zajišťovali Valnou hromadu tohoto okrsku, u nás v KD Světnov, dne 17.1.2014, kde byla zhodnocena práce všech sborů, okrsku a kde byl navržen plán práce pro r.2014. Náš okrsek sdružuje 22 sborů, jejichž zástupci se zúčastnili toho zasedání, kde po skončení oficiální části, bylo posezení s harmonikou, které se zúčastněným líbilo.

SDH Světnov informuje září - říjen

Koncem měsíce září, jsme již tradičně pořádali pouťovou zábavu, která nebyla hojně navštívena, ale všichni kdo se zúčastnili, odcházeli spokojeni a tak se budeme snažit ji pořádat i v příštím roce. Začátkem října jsme se zúčastnili dalšího ročníku hry Plamen pořádané pro děti mladší a starší, včetně dorostu. Tento vstup do ročníku 2013-2014, se nevydařil žádnému z výše jmenovaných družstev a všechna se shodně umístnila na předposledním místě ve své kategorii, takže na jarním kole budeme muset hodně zabrat, aby jsme se posunuli startovním polem, o nějaký stupínek výše. Obec Světnov zakoupila pro lepší manévrovací a rychlejší vlastnosti, dva automobily a to Avii 30, z roku 1983 a cisternu CAS 25 RTHP, z roku 1984, čímž jsme rapidně omladily výjezdovou techniku v našem sboru.  Velitel P.Štefan

SDH Světnov září 2013

Po prázdninách se znovu začínáme připravovat s dětmi a dorostem na další ročník hry Plamen, který se letos uskuteční v Hamrech nad Sázavou, dne 12. října 2013 od 8.00hod na hasičském cvičišti, děti mladší (6-11 let) a starší (11-15let) a od 13.00hod, soutěž dorostu, kam se můžete přijet podívat na výkony vašich dětí, v různých hasičských disciplínách. 

SDH Světnov pořádá v sobotu 28. září 2013 v KD Světnov, Pouťovou zábavu se skupinou Dring od 19.30hod. O občerstvení je postaráno. Srdečně zvou pořadatelé.

Obec Světnov

Copyright 2011 Vítejte na stránkách obce Světnov - SDH informuje.
Free Joomla Theme by Hostgator