SDH Světnov informuje únor 2017

Po velmi vydařených lyžařských závodech, kde nám sice nepřálo počasí, foukal silný vítr a sněžilo, jsme uspořádali tradiční Hasičský ples, na kterém bylo sice méně spoluobčanů, ale který se zúčastněným líbil a především, Dětský karneval, který se nám opět velmi vydařil, kdy každý ze zúčastněných masek na karnevale a nejen oni, obdržel něco sladkého a mohl vyhrát v tombole různé výhry. Na čtvrtý únorový víkend připravujeme již tradiční masopustní rej po obci, snad již budou všichni uzdraveni a budou se moct zúčastnit tohoto reje. P.Štefan - velitel

SDH Světnov informuje 02/2016

Protože nám prozatím počasí nepřálo, aby jsem uspořádali lyžařské párkové závody, tak Hasičský ples a Dětský karneval se opět velmi vydařil, kdy každý ze zúčastněných masek na karnevale, obdržel něco sladkého a mohl vyhrát v tombole různé výhry. Na třetí únorový víkend jsme připravili již tradiční masopustní rej po obci. P.Štefan - velitel

SDH Světnov informuje 10/2015

S dětmi jsme se zúčastnili soutěže - hry Plamen, v požární všestrannosti, tentokrát ve Svratce dne 10.10.2015, kde se obě družstva umístnili na 19.místě a to mladší děti ze 30ti družstev a starší z 32 družstev. Do jarního kola musíme přidat, aby jsme se dostali minimálně do první poloviny startovního pole. V nadcházejících dnech budeme provádět přechod techniky na zimní provoz, včetně údržby výstrojního a výzbrojního materiálu, kde budou nakoupeny nové hadice a výzbroj, z dotace od Kraje Vysočina.

SDH Světnov informuje duben 2015

Poprvé jsme uspořádali sběr odpadků okolo silnice, dne 11.4.2015 a někdy by se člověk až divil, kolik se toho tam najde, ale hlavně i co? Všem, kteří se zúčastnili děkuji. V neděli 29.3.2015 se naši delegáti, zvolení na Valné hromadě, zúčastnili shromáždění starostů sborů okresu Žďár n.S. v KD ve Žďár n.S., kde byla shrnuta práce za uplynulých pět let a zvolen nový výkonný výbor našeho okresu. Naši starší členové se zúčastnili setkání, které pořádal náš okrsek Žďár nad Sázavou, dne 12.4.2015 ve Škrdlovicích od 14.00hod v KD. Od května, se začneme s dětmi připravovat na jarní kolo hry Plamen, které proběhne 30.5.2015 v Hamrech nad Sázavou a dorost bude mít soutěž o týden dříve, ve Velkém Meziříčí. Nyní se již připravuje stavění máje, dne 30.4.2015 navečer, kde se po tomto, uskuteční pálení čarodejnice, kterému předchází tradiční opékání buřtů, vše na obvyklých místech. Také náš sbor připravuje na 26.4.2015, v dopoledních hodinách, sběr železného šrotu, který nám připravte před své nemovitosti. Děkujeme.

velitel - P.Štefan

SDH Světnov informuje březen 2015

Po roce jsme opět uspořádali maškarní rej masek po obci, který se za pěkného mrazivého, ale slunečného dne, velmi vydařil a kdo přišel v podvečer do kulturního domu, tak si s námi i zazpíval při harmonice. V neděli 29.3.2015 proběhne shromáždění starostů sborů okresu Žďár n.S. v KD ve Žďár n.S., kde bude shrnuta práce za uplynulých pět let a zvolen nový výkonný výbor našeho okresu. Pro naše starší členy pořádá náš okrsek Žďár nad Sázavou setkání, které proběhne 12.4.2015 ve Škrdlovicích od 14.00hod v KD. Od dubna, pokud nám to počasí dovolí, se začneme s dětmi připravovat na jarní kolo hry Plamen, které proběhne 30.5.2015 v Hamrech nad Sázavou a dorost bude mít soutěž o týden dříve, ve Velkém Meziříčí. Sbor také provede úklid příkopů okolo silnice II/350 od Cikháje do Světnova o víkendu 11.-12.4.2015. velitel - P.Štefan

SDH Světnov informuje - valná hromada

Mezi Vánočními svátky, v sobotu 27.prosince, proběhla Valná hromada, kde byla shrnuta práce celého našeho sboru za r.2014. Všechny úspěch i neúspěchy našich soutěžních družstev, uspořádání mnoho kulturních akcí, jak pro malé, tak pro dospělé spoluobčany. Zazněly slova chvály i věci, které je potřeba zlepšit do dalšího období. Proběhly také volby do vedení sboru, na další pětileté období, starostou byl zvolen p.J.Chyba, velitelem p.P.Štefan, jednatelem p.J.Dvořák, strojníkem p.F.Šíma st., hospodářem p.J.Šilhánek ml., předsedou KRR p.A.Zich a dalších devět členů výboru sboru, který má patnáct členů.Celý sbor čítá ke konci roku, 98členů. Pokud bude příznivé počasí a dostatek sněhu, tak budeme připravovat lyžařské párkové závody, na nejbližší víkend, o kterých budete informováni, které jsou pro všechny věkové kategorie a na které jste všichni srdečně zváni. Pro měsíc únor připravujeme tradiční hasičský ples a dětský karneval, včetně masopustního průvodu, který je předběžně stanoven na 21.února 2015, s odchodem masek od OÚ Světnov, v 9.00hod. velitel - P.Štefan

SDH valná hromada

Výbor SDH Světnov svolává na sobotu 27.prosince 2014, do KD Světnov, od 16:30hodin, Valnou hromadu sboru dobrovolných hasičů. Účast všech členů je povinná.

SDH prosinec

Začátkem měsíce prosince jsme již tradičně uspořádali Mikulášskou nadílku, na které se opět sešlo mnoho dětí, které pod vedením paní učitelek ze školy, si vyzkoušely své dovednosti v různých soutěžích, za co byly po dobrém výkonu odměněny. S příchodem venkovního šera se ve dveřích KD objevil Mikuláš se svou družinou, kde některé děti, museli zkrotit čerti svým koštětem, některé se dostaly i do pytle, ale vše dobře dopadlo a děti si odnášely balíčky od Mikuláše, Anděla a všichni zúčastnění, strávili velmi příjemné odpoledne.
Pokud bude příznivé počasí a dostatek sněhu, tak budeme připravovat lyžařské párkové závody, o kterých budete informováni a které jsou pro všechny věkové kategorie.
Do Nového roku přijměte od hasičů ze Světnova mnoho splněných přání a pevné zdraví.
P.Štefan - velitel

SDH Světnov informuje - říjen 2014

Po pouťové zábavě na konci září, jsme se připravovali s dětmi na podzimní kolo hry Plamen, kterého jsme se zúčastnili v minimálním počtu dětí, protože nám většina dětí omarodila, ale i přes to jsme nepropadli a skončili v druhé polovině startovního pole.

Obec Světnov

Copyright 2011 Vítejte na stránkách obce Světnov - SDH informuje.
Free Joomla Theme by Hostgator